Newly wed

Humingi si Juan ng payo kay Pedro noong araw bago ang kanyang kasal…
  • Juan : ‘Tay, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa honeymoon.
  • Pedro: Madali ‘yan anak, basta ilagay mo ang pinaka-matigas na parte ng katawan mo kung saan siya umiihi.
  • (Kinabukasan)
  • Pedro : O Juan, ayos ba kagabi anak?
  • Juan : Ginawa ko ‘yung sinabi mo ‘Tay, muntik na akong malunod nang ipasok ko ang ulo k
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: